Proces

Proces pro každý projekt se skládá z několika fází:
01
NDA

Pokud si přejete, podepíšeme NDA (dohodu o mlčenlivosti důvěrných informací)

02
Briefing

Vyplníte brief, pokud je úkol formalizovatelný a my vedeme rozhovor, abychom objasnili úkol.

03
Analýza

Analyzujeme dostupná data a připravujeme strategii dalšího postupu.

04
Obchodní návrh

Připravujeme komerční nabídku.

05
Diskutujeme o návrhu

Tento návrh projednáváme s vámi.

06
Podpis smlouvy

Podepsat smlouvu o provedení práce a určit mezistupně (data). Abyste mohli sledovat průběh vašeho úkolu.

07
Poskytování materiálů a přístupu k nim

Pokud potřebujete přístup nebo materiály k dokončení úkolu, čekáme na vás, abyste je poskytli.

08
Zahájení prací

Právě začínáme. Úkol je realizován pomocí flexibilní metodiky

09
Plnění úkolu

Každý blok úkolů provádí jednotlivý odborník, pokud se na realizaci podílí několik odborníků.

10
Průběžný výsledek

Ukážeme vám průběžný výsledek práce podle plánovaných kontrolních bodů. Bereme v úvahu zpětnou vazbu získanou během demonstrace při realizaci dalších fází.

11
Prezentace

Po dokončení práce uděláme prezentaci.

12
Podpis zákona

Podepsat zákon o přijímacích pracích